GameWin

Zərifə xanım Mayılova haqqında mətbuatda dərc olumuş yazıların siyahısı
1. Qənifə Səmədova "Şəfa pərisi”. "Murovdağ”qəzeti, 25 noyabr 1994-cü il.
2. S.Ağayev. "Ümid qapısı”. "Tale” qəzeti, 27 noyabr 1994-cü il.
3. Nizami Əsgərbəyli. "Möcüzələr sahibi”. "Vətəndaş” qəzeti, 3 mart 1995-ci il.
4. Mahmud Qacar. "Zərifə möcüzəsi”. "Açıq söz” qəzeti, 3 mart 1995-ci il.
5. Nizami Əsgərbəyli. "Şəfalı əllərin möcüzələri”. "Şəhriyar” qəzeti, 13 aprel 1995-ci il.
6. Qənifə Səmədova. "Soykökünü yaşadır”. "Kəlbəcər harayı” qəzeti, 26 sentyabr 1995-ci il.
7. Vəfa Allahverdiyeva. "Görücü Zərifə”. "Hürriyyət” qəzeti, 18-25 may 1996-cı il.
8. Konstantin Şapiro, Fuad Orucov. "Zərifə Mayılova: İnsan qəlbcə təmiz olmalıdır”. "Gündəlik xəbərlər” qəzeti, 3 may 1996-cı il.
9. Sevda Əliyeva. "Bunu Allah vergisi hesab edirəm”. " Olaylar” qəzeti, 9 may 1996-cı il.
10. Rasif Tahirov. "Kimin ağlıyır canı, görsün Zərifə xanımı”. "Dəniz” qəzeti, 16-31 may 1996-cı il.
11. Əmrah Əfqanoğlu. "Tanrı vergili Zərifə xanım”. "P.S. Gənclik” qəzeti, 1-8 avqust 1996-cı il.
12. Səadət Xasıyeva, "Möcüzə”. "Sara-Ekspress” qəzeti, 8 iyun 1996-cı il.
13. Cabbar Məhərrəmov. "Şəfa məlaikəsi Zərifə xanım”. " Vətəndaş həmrəyliyi” qəzeti, 23 avqust 1996-cı il.
14. Valeh Məhərrəmli. "Gözləri rentgen şüasını əvəz edən qadın”. "Səs” qəzeti, 12 oktyabr 1996-cı il.
15. Hikmət İslamoğlu. "Zərifə Mayılova: Kim cadügərlik edirsə , şeytana qapı açır”. "Ədalət” qəzeti, 24 dekabr 1996-cı il.
16. Xan Turan. "Nar ağacını kəsməzlər”. "Rabitə dünyası” qəzeti, 7 fevral 1997-ci il.
17. İttifaq Mirzəbəyli. "Səngərə qar yağan gün”. "Xalq qəzeti”, 9 fevral 1997-ci il.
18. Nəzirə Xankişiyeva. "Allahın vergili bəndəsinin qədrini bilməmək günahdır”. "Yeni Azərbaycan” qəzeti, 1 mart 1997-ci il.
19. Qurban Yaquboğlu, Aslan Kənan. "Mən mələklərin yanına getmək istəyirəm, ora yaxşıdı”. "Resonans” qəzeti, 1-7 mart 1997-ci il.
20. Tofiq Məmmədov "O, gözləri ilə məni müayinə etdi”. "Resonans” qəzeti, 22-28 fevral 1997-ci il.
21. "XX əsrin xeyirxah və fəxri ziyalısı”. "Ziyalı” qəzeti, 25-31 may 1997-ci il.
22. "XX əsrin xeyirxah və fəxri ziyalısı”.
23. "Azərbaycan xalqının tapıntısı”. "Ziyalı” qəzeti, sentyabr 1997-ci il.
24. "Yeni kitablar”. "Respublika” qəzeti, 15 aprel 1998-ci il.
25. İlahə. "Rentgen qadın təzyiqlərdən bezib”. "Elita” qəzeti, 8-14 noyabr 1998-ci il.
26. Vüqar Bektaş. "rentgen qadın möcüzələr yaratmaqdadır”. "Dövran”qəzeti , 8 dekabr 1998-ci il.
27. "Rentgen qadın möcüzələr yaradır”. "Sirli xəzinə”qəzeti, 16-23 dekabr 1998-ci il.
28. Çingiz Ələkbərzadə. "Rentgen qadın və ya şəfa pərisi”. "Ədalət” qəzeti, 23-25 oktyabr 1999-cu il.
29. Zemfira Rəfili. "Almanları daha tez inandırdım”. "Ana vətən” qəzeti, 23-30 oktyabr 1999-cu il.
30. Aygün Əliyeva. "Rentgen qadın”. "Şərq” qəzeti, 26 oktyabr 1999-cu il.
31. Ağanisə Sultanova. "Rentgen qadının möcüzəsi”. "Xalq qəzeti”, 3 noyabr 1999-cu il.
32. Həqiqət Kərimova. "Xoş gəlmişsinis, Zərifə xanım”, "Ziyalı” qəzeti, 4 noyabr 1999-cu il.
33. Elbəyi Həsənli. "9 yaşımda vergi verildi”. "Yeni müsavat” qəzeti, 6 noyabr 1999-cu il.
34. Radə. "rentgen qadın müqəddəs nəsildəndir”. "Həftə” qəzeti, 5-11 noyabr 1999-cu il.
35. Əjdər Əlizadə. "Əsrin möcüzəsi”. "İki sahil” qəzeti, 6 noyabr 1999-cu il.
36. "Frau rentgen” fenomeni Bakıda yaşayır”. "Sağlam olun” qəzeti, 25 dekabr 1999-cu il.
37. Sevinc. "Rentgen frau”. "Gömrük xəbərləri”qəzeti, 29 dekabr 1999-cu il.
38. Südabə. "Fenomen Zərifə”. "İrs” jurnalı №-1,2000-ci il.
39. Şərəbanı. "Sehirli Zərifə”. "Azərbaycanın səsi” qəzeti №-1,2000-ci il.
40. Lyudmila Tıtova.  "Frau rentgen”. "Budte zdorovı”qəzeti, 12-19 fevral 2000-ci il.
41. S.Ağabalayeva. "Rentgen möcüzəsi və yaxud Zərifə fenomeni”. "Şəfəq” qəzeti, 26 fevral 2000-ci il.
42. "Frau rentgen Bakıda yaşayır”. "Yeni müsavat” qəzeti, 11 aprel 2000-ci il.
43. "Minnətdarlıq”. "Blaqodarnost”. "İrs” jurnalı №-3,2000-ci il.
44. Sudabə. Oçevidnoe i neveroyatnoe. "Yurd” jurnalı №-3,2000-ci il.
45. Əziz Əzizxanlı, Elçin Əlizadə. "Rentgen qadın – ümid çırağı”. "Haqqın sədası” qəzeti, 26 aprel- 3 may 2000-ci il.
46. Alimə. "Rentgen qadın”. "Arqument” qəzeti, 5-12 may 2000-ci il.
47. "Əsrin möcüzəsi” . "Üç nöqtə” qəzeti, 8-10 iyul 2000-ci il.
48. Elçin Əlizadə. "Rentgen qadın-ümid çırağı”. "İnsan hüquqları” qəzeti, 19 iyul 2000-ci il.
49. Nigar. " Adi həyatın qeyri-adilikləri” . "Faktor”qəzeti, 7-14 iyul 2000-ci il.
50. Mirzəli Hüseynzadə. "Göz olmasaydı”(şeir). " Ziyalı” qəzeti, 27 may -4 iyun 2000-ci il.
51. Emin Əzimli. "Rentgen Zərifə adamların daxilini görür”. "Versiya” qəzeti, 29 iyun 2000-ci il.
52. "Rentgen Zərifənin möcüzələri”. "Vicdanın səsi” qəzeti, 10 -17 sentyabr 2000-ci il.
53. Elçin Əlizadə. "Rentgen qadın-ümid çırağı”. "Şərqin səsi” qəzeti, oktyabr 2000-ci il.
54. Resenziya. "Respublika” qəzeti, 19 sentyabr 2000-ci il.
55. Qəmər. "Xəstənin şəfası-həkimin şüası”. "Göy göl” qəzeti, 31 oktyabr 2000-ci il.
56. Sabir Yaqub. "Şəfa Mələyi”. "525-ci qəzet” 4 fevral 2000-ci il.
57. "Sirli möcüzə”. "Zəngəzur”qəzeti, 15 noyabr 2000-ci il.
58. Boris Babayev. "Möcüzəli hikmət , müəmmalı həqiqət”. "Zəngəzur”qəzeti, 25 oktyabr 2000-ci il.
59. "Rentgen Zərifənin möcüzələri”.  "Vicdanın səsi” qəzeti,10-17 sentyabr 2000-ci il.
60. "Sirli dünya”. "Zəngəzur”qəzeti,noyabr 2000-ci il.
61. Rəsmiyyə Qəmbərova . "Qospoja Rentgen, kto vı?Fenomen Zarıfı Mailovoy”. "Consultinq and business”jurnalı yanvar 2001-ci il.
62. Fəridə Məmmədova . "Rentgen qadın. Tanrı nişanəsi, ümid çırağı”. "Yeni müsavat  ” qəzeti, 16 fevral 2001-ci il.
63. "Dövrümüzün möcüzəsi”. "Yeni zaman” qəzeti,16-22 mart 2001-ci il.
64. Osman Əfəndi. "Şəfalı qadın”. "Yeni zaman” qəzeti. 14 iyun 2001-ci il.
65. Həbibə Əhmədzadə . "Zərifə xanım”. "Borçalı” qəzeti, 22 iyul 2001-ci il.
66. Vladimir mışın. "Çelıtelnıy svet Zarıfı Mailovoy”. "Consultinq and business”jurnalı avqust-sentyabr 2001-ci il.
67. M. Bəxtiyaroğlu. "Nicat yoluna Açılan qapı və ya rentgen qadın”.  " Qətiyyət” qəzeti, 21 dekabr 2001-ci il.
68. Təbrik. "İmpuls” qəzeti, 21 dekabr 2001-ci il
69. Talıb Kərbalayı Seyid Məhəmməd oğlu. "Rentgen qadın”. "Qətiyyət” qəzeti 21 dekabr  2001-ci il.
70. Lalə, Vüsalə. "Rentgen qadın” . "Şərq ” qəzeti, 25 dekabr 2001-ci il.
71. Reklam. "Zəngəzur” qəzeti, 20 dekabr 2001-ci il.
72. K.Musayeva. "Unikalnıy fenomen: rentgen qadın”.Jurnal "Butde zdorovı” №-3 2002-ci il.
73. Xanım Aslanova. "Rentgen jenşina”. "Samue”qəzeti. 26. XII. 2002-ci il.
74. Xanım Bilalqızı. "Rentgen qadın Zərifə xanımın möcüzələri”. "Mir jenşenı” qəzeti, 20 iyun -4 iyul 2002-ci il.
75. "Rentgen qadın”(reklam). "İmpuls” qəzeti, 13 iyun 2003-cü il.
76. Reklam. "Yeni musavat”qəzeti, 18 iyun 2003-cü il.
77. Reklam. "Azad Azərbaycan” qəzeti, 15 iyun2003-cü il.
78. Reklam. " 525-ci qəzet”, 17 iyun 2003-cü il.
79. Nazir Ağaliyev. "Möcüzəyə inanmasam da...” "Kredo” qəzeti, 8 mart 2003-cü il.
80. Rentgen qadın(elan). "Haqqın sədası” qəzeti, 24 iyun 2003-cü il.
81. Elçin Əlizadə . "Rentgen qadın-şəfa pərisi”. "Azad Azərbaycan” qəzeti, 2 aprel 2003-cü il.
82. Zeynəb Bəhmənli. "Zərifə xanımı müşahidə edərkən”. "Açıq fikir”qəzeti.  22 iyun 2003-cü il.
83. "Rentgen qadın”. "Həftə içi” qəzeti , 4 mart 2004-cü il.
84.  Mirvari Kazımqızı . "Rentgen qadın”. "Həftə içi” qəzeti , 28 fevral- 1 mart 2004-cü il.
85. "Frau rentgen priejaet v Moskvu”. Jurnal "Media forum”.
86. Zahid Quliyev . "Zərifə xanımın möcüzələri”. "Azərbaycan qadını ”jurnalı , 1996-cı il №-7-12.
87. "Xəstələrə ümid verən sehirli gözlər”. "İlğım ” qəzeti, 10-16  aprel 2004-cü il.
88. Coşqun. "Nağıllardan gələn pəri” . "Vətən haqqı” qəzeti, 14 aprel 2004-cü il.
89. "Rentgen qadın, yaxud şəfa hərisi” . "Spektr” jurnalı, aprel 2004-cü il.
90. Ş.Abbasova. "Rentgen qədər diaqnoz qoyan gözlər”. "Kaspi” qəzeti, 27 aprel 2004-cü il.
91. "Rentgen qadın Zərifə xanım”. "Ana dühası” jurnalı (xüsusi buraxılış) №-1, aprel 2004-cü il.
92. Vüqar. "Möcuze insan – rentgen qadın”. "Azad Azərbaycan”qəzeti, 28 aprel 2004- cü il.
93. Tamara Kazımova . "Kto Vı, jenşina- rentgen?”. "Vışka”, 30.04.2004
94. M. Sultanova "Rentgen qadın 12 günlük letargiya yuxusuna gedib”. "Etimad” qəzeti, 08-14 may 2004-cü il.
95. "Fenomenalnıe sposobnosti”.Qazeta "Mir jenşinı”,7-20 may 2004
96. Nərgiz . "Rentgen qadının uğurları”. "İlğım ” qəzeti, №-17 2004-cü il.
97. Qələndar Xaçınçaylı. "Qeyri-adi insan” . "Vətən uğrunda” qəzeti, 8 may 2004- cü il.
98. "Xəstələrə ümid verən sehirli gözlər” . "Yeni həyat ” qəzeti. 24-30 aprel 2004-cü il.
99. Press- reliz. "İnsan və qanun” qəzeti, 14 may 2004-cü il.
100. N. Axmedova . Jenşina – rentgen jivet v Azerbaycane. Qazeta "EXO”, 20 may 2004-cü il.
101. Müseyib Atakişioğlu. "Allah – təala tərəfindən şeçilmişlər”. "İqtisadiyyat və siyasət” qəzeti , 17 iyun 2004- cü il.
102. Vüqar Ağayev , Kamil Məhərrəmoğlu. "İlahi nurun qüdrətinə bürünən insan”. "Azad Azərbaycan” qəzeti , 20 avqust 2004-cü il.
103. Sabir Yaqub . "Şəfa mələyə” . " Açıq fikir” qəzeti, 28 mart 2006-cı il.  
104. "Musavat” qəzeti, №-149  11 iyun 2010 cu il.(4465)  
105. "Musavat” qəzeti, №-159  11 iyun 2010 cu il. (4475)  
106. "Ölkə içi” qəzeti, №-04  15-22 iyun 2010 cu il. (21)  
107. "Həqiqətlər və faktlar” №-08  01-10 may 2010 cu il . (1306)  
108. "Musavat” qəzeti, №-159  4 iyul 2010 cu il. (4485)
Yazan: admin Baxış: 459 Kateqoriya: Dövrimətbuatda Şərh: 0
Şərhlər: 0