GameWin

Zərifə xanım

                                                      Zərifə xanımBu insan dünyaya bir yaraşıqdır.                                          Qürbət ellərdə də hörmətin vardır.

Gözləri rentgendir,əlləri qızıl,                                               Səni bir loğmantək,tanıyır hamı.

O,tibb aləmində parlaq işıqdır.                                               Harda ehtiyac var,orda olursan.

Təbiblər təbibi Zərifə xanım.                                                  Bütün xəstələrə dayaq durursan.


Sən insan deyilsən,Sən bir mələksən.                                   İşdən sonrada sən,sakit qalmırsan.

İmdada yetişən böyük ürəksən.                                              Lazımsa telefonla yardım edirsən.

Səni bəxş edibdir,bizlərə tanrı.                                               Qoymursan heç kimi məyus olmağa,

Səninlə fəxr edir,bu millət hamı.                                             Kəlbəcər loğmanı,Zərifə xanım


İnanır insanlar gəlir yanına.                                                    Sən sonsuz əziyyət çəkirsən xanım.

Böyük bir ümidlə,sonsuz inamla.                                           Mükafatın sənin Xudadan olsun.

Bilirlər onlara şəfa olacaq,                                                      Həm oğlun,həm qızın xoşbəxt olsunlar

Əgər söz verərsə Zərifə xanım.                                              Səninlə həmişə qürur duysunlar.


Nigaran olanlar övlad sarıdan,                                              İlahi bir xislətdir ,xislətin sənin.

Övlad diləyənlər uca tanrıdan.                                              Sən iman nurundan bəhrələnmisən.

Müalicə alıb səndən,sahib olurlar.                                         Dünya durduqca ,sən də durasan.

Ömürlük Allahdan razı qalırlar.                                            Peyğəmbər övladı ,Zərifə xanım.


Səmadan enmisən,görən yerə sən?

Sənintək cəfakeş varmı görəsən?                                                    16noyabr-6 dekabr 2020

Hər bir xəstəlikdən baş çıxarırsan.                                                  Rafael Əhmədov.

Daim gələcəyə nikbin baxırsan.

Yazan: admin Baxış: 95 Kateqoriya: Şerlər Şərh: 0
Şərhlər: 0