GameWin

O, YAPTIKLARIYLA TARİHE İMZASINI KOYMUŞTUR.
VII İmam Museyi Kazım (As)`ın devamcısı ile ilgili birçok kitap okudum. Bukitap ve monografi yazarlarının her birine Zarife hanım`ı sevdikleri için saygıduyuyorum.Bugün ben VII İmam Zeynelabidin (As) devamcısı olarak Seyit Zarife hanımile ilgili yazı kaleme almak şerefine nail olduysam onun faziletlerinden bahs etmek,şeref, görev ve kerametlerinden çeşitli başlıklar altında konuşmak imkanına sahipolduğum için Tanrı`ma şükür ediyorum. Onunla ilgili yaptığım ilginç araştırma,incelemeler Zarife hanımın nasıl bir mucizelere sahip olmasının kanıtıdır.İmamlarımıza jenetik ve manevi kimliği ile varis olan Seyit Zarife hanımhayatının 41 yılını karanlık, dört duvar arasında geçirmesine, gençliğini zulmetgeceye benzeyen bir odada mum gibi eritmesine rağmen kendini talihsiz olarakgörmediğini, bunu Allah`ın ona armağan ettiği şirin bir nimet şeklinde kabulettiğini, Peygamberimiz (Sav), İmamlarımız tarafından açılmış aydınlıkla dolu biryolda hayırsever addımlarını atttığını söylüyor.Her şeyin, kelimenin bile zamanı vardır. İstenilen kişiye sevgi ve saygıbeslemesi halkın özel hakkıdır. Bu hak ise sözkonusu kişinin yaptıkalrıyla, ameliile, kalplerde bıraktığı izlerle belirlenir. Zarife hanımın yaptıkları, çalışkanlığı, halkasadık olması, devletine olan sevgisi, vatanına sadakati halkın gözü önünde olduğuiçin değerli kelimeleri, fikirleri derleyip onu sevenlerin kullanımına sunmağıkendime bir görev olarak görüyorum.- 12 -Eşsizliği ile halkın kalbinde taht kuran Zarife hanımın ulviyetini, saflığınıtarif etmek benim temel amacım oldu.Düşündüm ki, kalemin bezeği hakikattir, yazmamak ise kabahettir. Kalem vekelime Allah`ın emanetidir. Bugün ise sözü kaleme almak zamanıdır.Ağaç toprağa attığı köklerle azametli olduğu gibi insan da Allah`a, halka,vatana bağlılığı ile daha da güçlü oluyor. Zarife hanımın övülmeye ihtiyacı olmasabile onun düşünce ve işlerini, hayırseverliğini belki de farklı bir tarzda kaleme aldık.Elinizde bulunan bu kitapta Yagub kızı Zarife Mayılova`nın tutum vemakamını, tedavi ve kerametlerini yazıya dökerek sayın okuyucuların dikkatine arzetmek istedik. Kendini Allah`a adayan bir kişinin hayatının tüm inceliklerini kitapsayfalarında anlatmak şüphesiz mümkün değildir. Fakat, ameli salehler ile ilgiliyazmak, onları tanımayanlara tanıtmak bir bir ibadettir. Kelime hafızadır, geçmişin habercisidir, eskileri geleceğin hafızasına kazırve bu hafızalar hafızalardan geçərək tarihte iz bırakıyor.Baba yurdundan ayrı düşenlere garip denilir. Zarife hanımın yakınları daİslam`ı yaymak için Arabistan`dan gelmiş ve Kelbecer`de yerleşmişler, dahasonralar Kelbecer olayları sonucu herkes onları zorunlu göçmen olarak görmeyebaşladılar. Güzel gelecek umudu ile bölgeleri gezerek kendi görevlerini yerinegetirmek için kendi misyonlarını gerçekleştirmek için sarsıntılı yolun muzdaripyolcuları inişli-çıkışlı yollarda kendine emin bir şekilde ilerliyorlardı.Onlar kendi şecerelerinin yeni sayfasını Azerbaycan`da kaleme alınması içingeliyorlardı.Allah sevdiği kulunu onun ihtiyaç duyduğu yere gönderiyor...Zarifa hanımın dedeleri de şifalı Kelbecer`de yerleşmişlerdir. Bu yerin heraddımı, her taşı bir tarihtir. Kaç ünlü kahramanın, bilim adamının, şair-yazarın, din,devlet adamının doğulduğu yerdir Kelbecer. Dertlere derman, gözlere nur, karanlıkgecelerin aydın sabahı, hakka ucalan, tarih kuranların mekanıdır Kelbecer.Böyle bir bölgenin evladı namıyla değil, yaptıklarıyla, geçtiği yolla, yaşamtarzıyla tanınıyor. O, dünyaya geldiğinde herkes gibi kaderi de Allah'ın emri ilealnına yazılır. Ailenin 6.çocuğu olan Zarife`nin geleceğini kutsayarlar. Annesidışında kimse çocuğun kutsal bir zat olacağından habersiz oldukları için kimseçocuğun Allah tarafından kefalet altına alındığının farkında bile değillerdi. Yücehakikatlerin taşıyıcısına, insanların koruyucusuna, hastalıkların ilacınadönüşecektir.O, kendisi iyi bir insan gibi diğerlerini de iyiliğe sevk edecektir. Onunyaptıkları sonucu kalbindeki insan sevgisinden kaynaklanacaktır. O, halka aitolacaktır. Herkese rahatlık verecek, karşılıksız olarak yardımalrda bulunacak, dini,milli değerlere saygı gösterecektir. O, ezel sultanı, ebedi saltanat sahibi olan Allah`agüvenerek insanlara şifa verecektir. - 13 -İslam tarihinde kudretli Allah`ın eşsiz gücünün örneği sayılan saysız-hesapsızmucizelerle karşılaşmışız. İnsanların en zor anlarında Yüce Tanrı umutsuz, çaresizinsanlara nicat yolunu gösteriyor, umutlarını aydınlatıyor. Zarife hanımın şifalıellerinin kudreti işte bu anlamda Yüce Tanrı`nın sonsuz mucizelerinden birisayılır. Zor tedavi olunan, belki de tedavisi olanaksız olan hastalıklarla ilgili olarakister cumhuriyetimizde, isterse de diğer yurtdışı ülkelerinin sağlık kurumlarındamuayene ve tedavi olunmama rağmen hiçbir sonuca ulaşamadık. Umutsuzyaşadığım günlerin birinde Zarife hanıma başvurdum ve onun ilahi gücüne tanıkoldum. Hayatımı kabusa dönüştüren hastalıktan kurtulmam tekrar hayatatutunmama neden oldu. Tanrım, ben yaşayacaktım. Çocukların annesizkalmayacaktılar. Kızlarımı evlendirecektim, oğlumun büyüyüp yigit bir gençolacağını görecektirm. O, aileme mutluluk verdi. Düşünüyorum ki, bir anne içinbundan daha güzel bir şey olamazdı. Kendimden daha çok çocuklarımıdüşünüyordu. Onların ben olmadan nasıl yaşayacaklarını kabul edemiyordum. Benolmadıktan sonra iki yetişkin kızımı ve henüz 3.sınıf öğrencisi olan oğlumu nelerbekliyordu?. Bir zamanlar böyle düşündükce kalbim sızlıyordu. Şuan bilehatırladıkca duygulanıyorum. Sonraki muayene sırasında doktorların bileinanamayacakları bir sonuç ortaya çıktı: tümör yok olmuştu. Fakat, bu mutlulukuzun sürmedi. Ailemiz ikinci felaketle yüzleşti. Büyük kızım İlahe trafik kazasıgeçirdi ve arkadaşının düğününe katılamadı Arkadaşı beyaz gelinlikte kocaya vardı,kızım ise kefen giyindi. Büyük bir depresyonda idim, sıksık İlahe`ye kavuşmak içinçareler arıyordu. Ona kavuşabilmek için nasıl ölmem gerektiğini düşünüyordum.Artık birkaç aydır ki, sadece bunu düşünüyordum. Birgün tekrar hayallere dalıpgitmiştim. Sanki garip bir ses beni çağırıyor, `Zarife hanımın yanına git` diyordu. Birsabah onun yanına gittim. Onunla aramızda geçen konuşmalar, vermiş olduğuöneriler sonucu ikinci kez hayata döndüm. Eve dönerken ellerini başıma vevücuduma dokundurdu ve `Nefesim yardımcın olsun` dedi. Öpüştük, ayrıldık-hattakesin olarak söyleyebilirim ki, işte o günden bu dertle barıştım ve bugün banaihtiyaç duyan iki çocuğum için yaşamaya başladım. Bu iki yılda Zarife hanımı dahayakından tanıyabilmek fırsatını yakaladım.Güzel insan, sevecen abla, anne, saygıdeğer Azeri kızı hakkında kitap kalemealmak kararını aldım. Bazı yazar arkadaşlarıma danıştım ve yazmaya başladım.bugün elinizde bulunan kitap için Zarife hanıma teşekkür ediyorum. Onun bana vebenim gibi binlerce kişilere vermiş olduğu sağlık karşısında bir kitap değil bizler;kalem, söz üstatları binlerce kitaplar kaleme almalı, bu mucizeleri yaratan insanıtarihlerin hafızasına nakletmeliyiz. Belki de bugün Zarife Mayılova hakkettiği ödülüalmamıştır. Ben sadece şunu söyleyebilirim:-Zarife hanım halk tarafındanödüllendirilmiştir, hemde binlerce ödül, isim-bazılarına göre melek, peri, cennetmeleği ve daha neler neler... Bu isimleri diğer hiçkimse asla alamaz. Gerçek değeri - 14 -ise tarih veriyor. Ben Zarife hanıma şunu söylüyorum. Siz sözünüzü dedelerinizgibi yaptıklarınızla söylemişsiniz. Siz, Museyi Kazım (As) soyunun devamcısı gibiseviliyorsunuz, farklısınız ve daima sevilecek ve farklı olacaksınız.
Almaz Ahmedova Şair, yazar Altın Kalem Ödülü Sahibi
Yazar: admin İzlenme: 462 Kategori: Basında Yorum: 0
Yorumlar: 0