GameWin

RÜYALAR HAKKINDA
Rüya ile ilgili anlatılan destan ve masallarımızda aşırı gerçekler vardır.Ayrıca bu tür geleneklerin tarihi kökleri türk folklorunun eski örneklerindenkaynaklanır.Abideye dönüşmüş büyük tarihi-medeni, edebi-felsefi değere sahip olanKitab-i Dede Korkut kitabının ikinci boyunda şöyle yazılır: Av zamanı Kazan Hanrüyasında parmağını kanlar içerisinde görüyor. Yine aynı boyda Karaca Çobankötü bir rüya görüyor ve rüyasında tepe şeklinde taş toparlıyor. Çok geçmedenrüyası doğru çıkıyor. Gerçekten kötü olaylar yaşanıyor, destanın kahramanırüyasında gördüğü kişilerle karşılaşıyor. Böylece, görülen rüyalar genelliklegerçekleşiyor.Bu zaman şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Rüya görmenin gerçek psikolojikfizyolojiközelliği var mı?.Genellikle, rüya nedir ve rüyada yaşanan olayın daha sonralar gerçekleşmesimümkün mü?.Mevcut bilimsel mülahazalara dayanarak şunu söyleye biliriz ki, rüya doğalsüreçtir, organizmanın gereken ihtiyaçlarını karşılamakla ilgilidir. Bizim niyet veamaçlarımıza bağlı değildir.- 29 -Uyku ve rüya görmek fizyolojik süreçtir ve onun çeşitli nedenleri vardır.İnsan uykudayken organizma ile dış ortam arasındaki ilişki kesiliyor, yani insan dışortamın etkisine bilinçi olarak tepki gösteremiyor. Çünkü, insanın beyni gecikmedurumuna geçiyor, özellikle beyin kabuğunun, yani bilinçli faaliyet merkezleriningecikme durumuna geçmesi organizma ile dış ortam arasındaki ilişiği kesmişoluyor. Ama, uyku sırasında beyinin sinir hücrelerinin hepsi çalışmıyor değildir.Uyku ve rüya görme sırasında sadece beyin kabuğundaki sinir hücrelerinin faaliyetiile kabukaltı bölgelerdeki sinir hücrelerinin faaliyetleri arasındaki ilişki zayıflıyor,hatta bazıları kendi faaliyetlerini geciktirdiği, zayıfladığı halde diğerlerigüçlendiriyor. Bu yüzden uykuda olan kişide kabukaltı bölgelerdeki sinirhücrelerinin faaliyetinin güçlenmesi sonucu bazı karakterler, manzaralar meydanageliyor ki, buda rüyaların temel konusunu oluşturuyor. Demekki rüya görme dahaçok kabukaltı bölgelerin faaliyeti ile ilgilidir. Sözkonusu bölgelerin (noktaların)faaliyeti insanın hayatını, davranışlarını citti şekilde etkiliyor.Rüya olgularının eski tarihleri ve bunun etkisi, gerçekleşmesi gibi konularzaman-zaman felsefecileri bile ilgilendirmiş, her bir milletin rüya tabiri ile ilgiliolarak rüya yorumları sistemi oluşmuştur. Dünyanın bazı küçük halklarına görerüyada yaşananlar gerçek olarak kabul ediliyordu. Eski zamanlarda, miladiden önceikinci yüzyıllarda yunan yazarı Efesllin Armellidor rüya görmelere dair sözlükhazırlamıştır. Daha sonralar rüya görmenin karakterler sistemi oluşmuş, Heraelit,Demokrit, Sokrat, Platon ve Aristotel rüya ilgili çok değerli düşünceleri söylemişler.Antika çağında yaşamış Aristotel rüya sorununa değinmiş, `Rüya Hakkında`,`Rüya Yorumları Hakkında` isimli makalelerini kaleme almıştır. Aristotel`e görerüyadayken görülen karakterler ve olaylar bizim duyu organlarımızın faaliyetininsonucudur.Tibet tababetine dair bilgiler toplusu `Yudis`te-`Dört temel` isimli kitaptarüyaların insan sağlığına etkisi ve rüyanın tanısal rola sahip olduğu belirtilmiştir.Kitapta rüya görmenin altı nedeni belirtilmiştir: Rüyada hayatta görülenlergörünüyor, duyulanlar duyuluyor ve yapmak istediklerim hiss edilir...Tüm bu anlatılanlardan yola çıkarak şunu söyleye bilirizki uyku organizmaiçin gıda kadar çok önemli doğal istektir.İnsan olağanüstü durumlarda, uykusuz iki hafta devam getirebilir. Görüldüğügibi, rüya, rüya görülmesi doğal ve fizyolojik olgudur, rüyanın bilimsel olarakaçıklanması ta eskilerden bilgili kişilerin ilgisini çekmiştir. Şöyleki, rüya bir nevidaha sonralar yaşanacak ve gerçekleşecek olayın hayali, psikolojisi ve tahminlemeyapısıdır. Uyku uyumak şeklinde devam eden fizyolojik durumdur. Bu zaman beyinbilinçtamamen veya kısmen kapanıyor. Bazı fizyolojik süreçler zayıflıyor ve bedendinlenmeye başlıyor. Uyku kelimesinin çok anlamı vardır ve burada rüyagörmebüyük öneme sahiptir. Bu zaman insan rüya görüyor, yani uykudayken farklı olaylar,karakterler ve d. görüyor. Bazen rüyalar gerçekleşiyor, yani rüyada yaşananlargerçek hayatta yaşanıyor. Buna halk arasında rüyanın gerçekleşmesi denilir.Böylece, uyumak, rüya görmek ve rüyanın gerçekleşmesi birbiriyle ilgilifizyolojik süreçtir. una halk arasında rüyanın gerçekleşmesi denilir.Böylece, uyumak, rüya görmek ve rüyanın gerçekleşmesi birbiriyle ilişkiliolan fizyolojik süreçtir. - 30 -Tarihi gerçekler rüya ve uykunun insanın hayatındaki rolünü araştırmışlar.Danimarka bilim adamı Nils Bor uzun bir süredir ki, atomun parçalanması konusuüzerinde çalışmalar yapıyordu. Fakat araştırmalar sonuç vermiyordu. Bir akşamçalışma masasında uykuya gitmiş ve rüya görmüştür. Birkaç ışın kainattan el-eletutarak güzel bir melodi altında dans etmeye başlıyorlar. Bundan sonuç çıkaran bilimadamı atom çekirdeğindeki zerreciklerin birbirileri ile nasıl bir araya geldiklerinianlar ve çekirdeğin parçalanabileceği kanaatine varıyor.Genellikle, uykuyla ilgili gerçeklerin, araştırmaların öğrenilmesi sonucurüyaların deneyimde onaylandığını söyleye biliriz. Rüyalar geleceğin habercisidir,büyük keşifler için insanlık rüyalara borçludur. Rüya ile ilgili satırları kalemealmakta kendi amacımız vardır.Zarife Mayılova`nın birkaç kez uzun süreli uykuya gitmesi ve her defasındauyandıktan sonra daha açık-aydın görebilme yeteneğinin, ilminin, biliğinin artmasıinsanlara verdiği şifaların oluşumunun onun uykusu ile ilgili olduğu kanaatindeyim.18 günlük letarji uykusu sonrası insan organizmasını anatomi ve fizyolojisi tümincelikleri ile beraber Zarife hanımın hafızasına kazınmıştır. Bunun yanısıra Zarifehanımın bazı hastaları ile konuşmamız sırasında hatta bu kadını tanımayan, hakkındaherhangi bir bilgi sahibi olmayan kişilere bile rüyalarında Zarife hanım`abaşvurmaları gerektiği ve onun yardımı ile şifa bulacakları söylendiğini duydum.Buda rüya ile ilgili gerçeklerden biridir. Zarife Mayılova derin ilahi uykunun dünyakarşısına çıkacağı bir gerçektir.O, kendine has sezgi, insanları hayrete düşürecek kadar görebilme, duyma,farketme yeteneğine sahiptir. Zarife hanım uyku sırasında gördüklerini sadeceannesine anlatmış ve annesi dışında hiç kimse Zarife`nin rüyasında neleri gördüğünübilmiyor. Bu kutsal uyku bizim için her zaman geçilmez sınır, belirsiz sır olarakkalacaktır.
Yazar: admin İzlenme: 453 Kategori: Basında Yorum: 0
Yorumlar: 0