GameWin

RUHUMUZ VE RÜYA YORUMLARI
Azerbaycan halkı da diğer halklar gibi ta eski dönemlerden günümüze kadarrüya görmelere ve rüya yorumlarına inanmış, rüyalara büyük önem vermişler. Eskizamanlarda hatta saraylarda bile rüyaları yorabilen, yıldızların dilinden konuşanmüneccimler, halk arasında rüyaların sırlarını açıklayan dedeler, nineler yaşamışlar.İnsanlar hayatlarında neyin, hangi olayların meydana geleceklerini rüyalarıaçıklayarak öğrenmeye çalışmışlar. Peki rüyaya karşı kayıtsız olmak kendine karşıduyarsız kalmak demek değil mi?.- 31 -Bilim adamları rüyayı fizyolojik süreç olarak görüyorlar ve onu sağ ve solbeyin yarımkürelerinin işlevliği ile ilişkilendiriyorlar. Tasvir, karakter, canlı olaylarsağ yarıkürenin ve sol yarı kürenin işlevliği ile ilişkilidir.Bana göre rüya görme sonuçtur. Nedeni ise gizli bir dünya ile ilgilidir. Peki,biz neden rüyan görüyoruz?. Bu ruhumuzun uzayla ilişkisi değil mi?.Yüce Tanrı 124 bin peygamberimizi büyük mucizelerle müjdeledi. İsa (As),Musa (As), Süleyman (As), Muhammed (As) ve diğerlerine ilahi mucizelerverilmesinin yanısıra insanları da unutmadı. Rüya rahimli ve adil Allah tarafındaninsanlara gönderilmiş büyük mucizedir.İnsanların bazıları rüyalarını karıştırdıkları zaman kötü şeylerin yaşanabileceğikorkusuyla endişeleniyor veya rüyada deniz, temiz su gördüklerinde ise o gün onlariçin çok güzel geçiyor. Balık, hayvan gören kişi başarılı oluyor, rızkı artıyor. Kutsalyerler, meyve ağacı, gül-çiçekle ilgili rüyalar gözel rüyalardır. Bazen bir kelimeaçıklandığı zaman bir kaç anlamda açıklaya biliriz. Örneğin, alev, pazar ve d. bunaörnektir. Sanki herhangi bir olağanüstü güç bize yaşayacağımız günün nasıl geçeceğikonusunda uyarıyor. Ayrıca sabahleyin gördüğümüz rüyalar doğru ve gerçek oluyor.Ay tarihleri ile ilgili rüyalarda, özellikle tek günlerde görülen rüyalar iyi, çiftgünlerde görülmüş rüyalar gerçekleşmemiş, yalan ve doğru olmayan rüyalarşeklinde yorumlanır. İmam Ali şöyle buyurmuştur: İnsan uykudayken ruh bedendençıkıyor. Onun yakınından melek ve periler geçiyor. Doğru rüya meleklerden, kötürüya ise perilerdendir. Herkesin rüyası farklıdır. Rüya kitaplarından birini okuduğumzaman sansasyonel bir olay beni çok heyecanlandırdı. Olay Amerika`da yaşanmıştır.5 yaşlı küçük oğlan çocuğu hastalık nedeni ile ölmüş ve köy mezarlığındatoprağa veriliyor. Akşam annesi rüyasında oğlunun sağ elini başının altınakoyduğunu ve mezardan dışarı çıkmaya çalıştığını görüyor. Anne kocasına yalvarıpmezarı açmasını istemiştir.Kocası bunun bir rüya olduğunu ve inanmadığını söyler. Anne ikinci gün yineaynı rüyayı görüyor. Bu defa mezarı açıyorlar. Anne oğlunu rüyasında gördüğüşekilde, yani sağ eli başının altında uzanmış şekilde görüyor. Çocuğu acilen doktoragötürüyorlar. Doktor bir saat çalıştıktan sonra çocuk tekrar hayata geri dönüyor. Buolaydan sonra çocuk uzun yıllar yaşıyor.Demekki insanın hayatında ilginç olaylar, kazalar bile sözünü diyor. Hayattecrübelerime dayanarak çoğu rüyaların gerçek olduğunu söyleye bilirim. Rüyalarbana hayatımda hangi olayların meydana geleceğini, nelerin yaşanacağını, hangiolaylarla karşılaşacağım konusunda uyarıyor.İlköğretim okulu öğretmeni olan, şair Sona Mövsüm kızı da rüyaların gerçekolduğunu söylüyor:`Ateizmin daha çok yaygınlaştığı bir dönemde yenice evlilik yapmıştım.Birgün ilginç bir rüya gördüm. Siyah giyimli, uzunboylu bir kadın kucağıma bir - 32 -bebek bıraktı. Rüya çok dolgun ve aydın idi. Bu rüyayı hiçbir şekildeunutamıyordum. Rüyanın etkisi altındaydım. Birgün rüyamı iş arkadaşım olan, zeki,hayatta çok şeyleri görmüş Seide hanıma anlattım.O, bu kadının hanımların efendisi Fatimeyi Zahra olduğunu, beni bir çocuklamüjdeleyeceğini bildirdi. Seide rüyamı hiçkimseye bahs etmemem konusunda benisıkı şekilde tenbih etti.Birgün babamı kayb edeceğimi düşünemezdim. O, öyle hayatsever biri idikihayatı sevmeyi ondan öğrenmiştik. Hayatı onsuz düşünmek bize zor geliyordu,yokluğuna alışamıyorduk. Birgün karışık rüyalar gördüm. Rüyanın bir kısmınıhatırlıyorum. Rüyamda babamla aynı trende gidiyorduk. İstasyonların birindeonunla görüşüp indim. Babam yoluna devam etti. Sabah uykudan uyanınca kendimikötü hissettim. Nedensiz şekilde odada yürüyor ne yapacağımı bilmiyordum. Sankikötü şeyler olacaktı. Daha sonra ısıtma cihazının yanında sakin şekilde oturdum. Buzaman çalan telefon sesi sessizliğimi bozdu...Babam vefat etmişti.Kim ne söylerse söylesin, ne düşünüyorsa düşünsün, ama rüyalar Allah`ınbize ilettiği haberdir, gerekirse bize ettiği yardımdır.Hayatı için endişelendiğim bir akrabam vardı. Onun mutlu yuva kurmasını vemutlu olmasını istiyordum. Yıllar geçiyordu, fakat bir türlü evlilik mutluluğunuyakalamıyordu. Ve buda beni rahatsız ediyordu. Birgün rüya gördüm. Rüyamdaamirane bir ses bana o kızı kayısı ağacının altına götürmemi emretti. Başınınüzerinde tel tutup onu makasla kes. Ben rüyada bana söylenenleri yerine getirdim.Çok geçmeden o kız kısmetini buldu.Bu aralarda cennetin güzel meleği olan İlahe bala ile ilgili gördüğüm rüya,rüyaların gerçek olması konusunda artık tüm kuşkularıma son verdi. Gördüğüm rüyaile ilgili olarak samimi insan, şair Almaz Hanım` hiçbir şey anlatmamıştım. Onun`Ne çabuk bitti bu ömür` isimli kitabını elime aldığım sırada kitabın üzerindekiresim dikkatimi çekti. Kızı İlahe`yi resimdeki kıyafette rüyamda gördüğümühatırladım. Çünkü ben ne çocuğu nede üzerindeki azacık parlak olan göy renglielbiseyi görmemiştim. Rüyamda İlahe`nin rahatsız olduğunu gördüm ve banaannesine ağlamamasını söylememi istedi...Meğer bu rüyalar gerçek değil mi?.Mukaddes kitabımız Kuran-i Kerim`de uykunun ölümle aynı olduğuanlatılıyor. Ölüm sırasında ruhla beden arasındaki bağ kopuyor. Uyku sırasında ruhbedenden çıktıktan sonra rüyagörme başlıyor ve ruh tekrar bedene geri dönüyor.Rüya sonrası bazen dinleniyor, bazen de korku ve endişe içinde oluyoruz. Bizidüşündüren, korktuğumuz olayla rüyada bile karşılaşa biliriz. Bazen rüyamızda uzunyıllardır arzu ettiklerimiz gerçekleşiyor.- 33 -Bazen kiminse uykudan bir daha uyanmadığını duyuyoruz. Belli ki ebediyenuykuya gitmiştir. Bu o demekki, vakti gelen kişinin ruhu geri dönmüyor. İnsanınrüyası rengareng olduğu kadar iyi veya kötü rüya olarak algılanıyorsa ebedi uykudaböyle zengindir.Ruh Allah`ın emrindedir. Zamanı gelince emanet geri alınır.Allah tarafından görevlendirilmiş, uygun görülmüş görev Zarife Mayılova`yarüyasında verilmiştir. O, her defasında letarji uykusuna gidip uyanırken o dahagüçlü, daha yenilmez ve yorulmaz şekilde çalışmaya başlamıştır. Böylece çocuklukyıllarında küçük bir kız çocuğu, şimdi uzunboylu, selvi boylu, melek yüzlü bu kadındünyamızda kurtarıcı misyonunu yerine getiriyor. Her gece uyuduğu birkaç saat bileona ait değildir her gece gözünü kapatırken Allah`ın dergahında bulunmak, verilmişruhsatlarla yorulmadan çalışmak, uykudayken yerine getireceği missiyonuüstlenmek gibi zor bir görevin öncüsüdür.
Yazar: admin İzlenme: 450 Kategori: Basında Yorum: 0
Yorumlar: 0