GameWin

MANEVİYATI ZENGİN İNSAN
Hayat ince duygular mekanıdır... Ve doğuştan fazıl olan kişiler dünyayanadiren geliyorlar... Neden?. Şuradan anlaşılıyorki metafiziksel tabakada oluşanpsikolojik etkiler beşeri kutsallık gayeleri ile tarihe geçiş yapıyor. Biliyoruz ki,Allah`a bağlılık insanı mukaddesliğe doğru götürüyor. Dünya varolduğu gündenitibaren kutsallık Allah`ın insanlara armağan ettiği en büyük yüce özelliklerdenbiri olarak kabul edilir. Fakat, herkes bu özelliklere sahip değildir. Çok az sayda kişiAllah`ın lütfettiği aydınlığa bürünür. Zarife Mayılova da böyle insanlardan biridir.Peki Zarife hanımın mesleği nedir?. Herkes bu soruyu düºünüyor.Önceden birşeyleri görebilmek, neyinse hakkında fikir yürütmek, meydanagelecek olayları önceden görebilmek ve d. ilginç olayları araştırmak herkesinyapabileceği iş değildir. Fakat, Zarife Mayılova bize rağmen tüm bu görevlerinüstesinden başarıyla geliyor. Ben, Zarife Mayılova`nın Allah`ın istekli kulu,kendine yakın gördüğü kul olduğu kanaatindeyim.Tıp biliminin en yüce zirvelerini feth edecek başarılı tıp çalışmaları ile tümdünyaya nam salmış ABD`nin ünlü bilim adamlarının `Röngen kadın` dedikleriZarife Mayılova`yı yüzyılın mucizesi olarak görüyorlar. Bunun gerçek olduğunubilenlerde vardır, bilmeyenler de. İşte kaleme aldığımız kitabı okudukca onunmucizeleri ile ilgili bilgi edinmiş olacaksınız. Zarife hanımın bu fevkaladeyetenekleri ABD, Almanya, Türkiye, Rumınya, Moskova, Arabistan ve diğerülkelerde uzmanlar tarafından tahlil edilmiştir.İffeti, vicdanı ve saygıdeğer kadın ismi ile toplumun sevgi ve saygısınıkazanmış Zarife hanım Allah`a bağlı, kalbi mukaddeslik alevi ile berkimiş zattır. - 34 -Tüm yüksek ve ince insalık özelliklerini kendinde barındıran Zarife Mayılova`nıniyilik tecessümü olgunluk amacının bir kanıtıdır. O, ilerlediği yolun ilk basamağındasonunda büyük başarı ve iyiliğin olduğunu önceden biliyor. Çünkü çalışmayabaşlamazdan önce Allah`a dualar ediyor. Allah ona bir adım bile olsa yaklaşankullarına beş adım yaklaşıyor. Zarife hanımın Allah`a yakınlığı onu iyilik zirvesinegötüren temel özelliğidir.Zarife hanım derin düşünce tarzı, özel algılama yeteneği, zekası, gücü,manevi zenginliği ile halkının saygı ve sevgisini kazanmıştır.Gerçek insani özellikleri insanın güçlü, dözümlü, iradeli olmasıyla kendinigösteriyor.Zarife hanım yetenekli ve çalışkan kadındır ve ayrıca herkese yardımdabulunuyor. Doğuştan iyiliksever, olağanüstü zekaya sahiptir. O, insanlık denilenyüksek makamı kendi helal zahmeti sonucu kazanmıştır.Belki bu yüzden o, hayata umutla, bitmeyen hayat sevgisi ile yaklaşıyor.O, gerçek Azerbaycan kadınına özgü özellikleri kendinde barındırıyor.Onun insani özellikleri iyiliğin, şafkatın zirvesidir.Onun kadınlık iffeti basitlik, soyluluk göstergesidir.Zarife Mayılova Allah`ın hikmetlerinden haberdar oluğu için daima kurtuluşyolunda yükseliyor. Allah`ın sevimli kulu olan ve insanlığa kuyumcu inceliği ileyaklaşan Zarife hanım ile ilgili olarak söylenmiş fikirler ve onaylar onunözelliklerini artık okuyucuların dikkatine arzetmiştir.Temiz insanlar her zaman bedene gıda aramaktan daha çok ruha maneviyatkatmağa üstünlük veriyorlar. Çün kü manevi zenginlik maddi zenginliği herzamangölgesinde bırakmakla kendisinin ebedi olduğuna, Allah`a, onu doğana, doğru yoldailerlemesinde ona destek olanlara, ona bilim öğredenlere ve ona saygıyla yaklaşanlar,sevgi göstermeğe sevk eden temel amacdır.Zarife Hanım iyi işlerin sahibi, maneviyatı zengin olan kişilerden biridir.
Yazar: admin İzlenme: 392 Kategori: Basında Yorum: 0
Yorumlar: 0