GameWin

Zərifə Xanım haqqında əsərlərin biblioqrafiyası
KİTABLAR
1. Nizami Nikbin (Əsgərbəyli) – «Zərifənin möcüzələri», Bakı, «Bilik» Maarifçilik cəmiyyəti, 1995.
2. Həqiqət Kərimova – «Maddidən mənəviyə – zülmətdən nura», Bakı, «Təbib» nəşriyyatı, 1998.
3. Hakikat Kerimova – «Maddiden maneviye» - zülmetden nura», Bakı, «Mütərcim» basım evi, 2001.
4. Hegiget Kerimova – "Vom Materiellen zum Seelischen aus der Fisternis ins Liecht”, Baku, «Mütərcim», 2001.
5. Sudaba Gadirova – "The miracle of our time. X-Ray Lady – Zarifa khanım”, Baku, «Mütərcim», 2003.

MƏQALƏLƏR
1. Qənifə Səmədova – «Şəfa Pərisi», Murovdağ» qəzeti, 25 noyabr 1994-cü il; 1.Nizami Nikbin (Əsgərbəyli) - «Zərifənin möcüzələri», Bakı, «Bilik» Maarifçilik cəmiyyəti, 1995.
2. S.Ağayev – «Ümid qapısı», «Tale» qəzeti, 27 noyabr 1994-cü il;
3. Nizami Əsgərbəyli – Möcüzələr sahibi» «Vətəndaş» qəzeti, 3 mart 1995-ci il;
4. Mahmud Qacar – «Zərifə möcüzəsi», «Açıq söz» qəzeti, 3 mart 1995-ci il;
5. Nizami Əsgərbəyli – «Şəfalı əllərin möcüzələri», «Şəhriyar» qəzeti, 13 aprel 1995-ci il;
6. Qənifə Səmədova – «Soykökünü yaşadır», «Kəlbəcər harayı» qəzeti, 26 sentyabr 1995-ci il;
7. Konstantin Şapiro, Fuad Orucov, Zərifə Nəbiyeva – «İnsan qəlbcə təmiz olmalıdır», «Gündəlik xəbərlər» qəzeti, 3 may 1996-cı il;
8. Sevda Əliyeva – «Bunu Allah vergisi hesab edirəm», «Olaylar» qəzeti, 9 may 1996-cı il;
9. Rasif Tahirov – «Kimin ağrıyır canı, görsün Zərifə xanımı», «Dəniz» qəzeti, 16-31 may 1996-cı il;
10. Vəfa Allahverdiyeva – «Görücü Zərifə», «Hürriyyət» qəzeti, 18-25 may 1996-cı il.
11. Səadət Xasıyeva – «Möcüzə», «Sara-Ekspress» qəzeti, 8 iyun 1996-cı il;
12. Əmrah Əfqanoğlu – «Tanrı vergili Zərifə xanım», «P.S.Gənclik» qəzeti, 18 avqust 1996-cı il;
13. Cabbar Məhərrəmov – «Şəfa məlakəsi Zərifə xanım», «Vətəndaş həmrəyliyi» qəzeti, 23 avqust 1996-cı il;
14. Valeh Məhərrəmov «Gözləri rentgen şüasını əvəz edən qadın», «Səs» qəzeti, 12 oktyabr 1996-cı il;
15. Hikmət İslamoğlu, Zərifə Qəbiyeva – «Kim cadugərlik edirsə, şeytana qapı açır», «Ədalət» qəzeti, 24 dekabr 1996-cı il;
16. Xan Turan «Nar ağaclarını kəsməzlər», «Rabitə dünyası» qəzeti, 7 fevral 1997-ci il;
17. İttifaq Mirzəbəyli – «Səngərə qar yağan gün», «Xalq» qəzeti, 9 fevral 1997-ci il;
18. Nəzirə Xankişiyeva – «Allahın vergili bəndəsinin qəbrini bilməmək günahdır», «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 1 mart 1997-ci il;
19. Qurban Yaquboğlu, Aslan Kənan – «Mən mələklərin yanına getmək istəyirəm, ora yaxşıdır», «Rezonans» qəzeti, 1-7 mart 1997-ci il;
20. Tofiq Məsməliyev – «O, gözləri ilə məni müayinə etdi», «Rezonans» qəzeti, 22-28 fevral 1997-ci il;
21. «XX əsrin xeyirxah və fəxri ziyalısı», «Ziyalı» qəzeti, iyun 1997-ci il;
22. «Azərbaycan xalqının tapıntısı», «Ziyalı» qəzeti, sentyabr 1997-ci il;
23. «Yeni kitablar», «Respublika» qəzeti 15 aprel 1998-ci il;
24. İlahə – «Rentgen qadın» təzyiqlərdən bezib», «Elita» qəzeti, 8-14 noyabr 1998-ci il;
25. Vüqar Bektaş – «Rentgen qadın» möcüzələr yaratmaqdadır», «Dövran» qəzeti, 8 dekabr 1998-ci il;
26. «Rentgen qadın» möcüzələr yaradır», «Sirli xəzinə» qəzeti, 16-23 dekabr 1998-ci il;
27. Çingiz Ələkbərzadə – «Rentgen qadın» və ya şəfa pərisi», «Ədalət» qəzeti, 23-25 oktyabr 1999-cu il;
28. Zemfira Rəfili – «Almanları daha tez inandırdım», «Ana Vətən» qəzeti, 23-30 oktyabr 1999-cu il;
29. Aygün Əliyeva – «Rentgen qadın», «Şərq» qəzeti, 26 oktyabr 1999-cu il;
30. Ağanisə Sultanova – «Rentgen qadın»ın möcüzəsi», «Xalq» qəzeti, 4 noyabr 1999-cu il;
31. Həqiqət Kərimova – «Xoş gəlmişsiniz, Zərifə xanım», «Ziyalı» qəzeti, 4 noyabr 1999-cu il;
32. Elbəyi Həsənli – «Doqquz yaşımda vergi verildi», «Yeni Müsavat» qəzeti, 6 noyabr 1999-cu il;
33. İradə – «Rentgen qadın» müqəddəs nəsildəndir», «Həftə» qəzeti, 5-11 noyabr 1999-cu il;
34. Əjdər Əlizadə – «Əsrin möcüzəsi», «İki sahil» qəzeti, 6 noyabr 1999-cu il;
35. «Frau rentgen» fenomeni Bakıda yaşayır», Sağlam olun» qəzeti, 25 dekabr 1999-cu il;
36. Sevinc – «Rentgen Frau», «Gömrük xəbərləri» qəzeti, 29 dekabr 1999-cu il;
37. Sudaba – «Fenomen Zarifi», «İrs» jurnalı, №1 2000-ci il;
38. Şəhrəbanu – «Sehirli Zərifə», «Azərbaycanın səsi» qəzeti, №1 2000-ci il;
39. Sağabalayeva – «Rentgen möcüzəsi və yaxud Zərifə fenomeni», «Şəfəq» qəzeti, 26 fevral 2000-ci il;
40. Lyudmila Titova – «Frau rentgen», «Будьте здоровы» qəzeti, 12-19 fevral 2000-ci il;
41. «Frau rentgen Bakıda yaşayır», Yeni Müsavat» qəzeti, 11 aprel 2000-ci il;
42. «Minnətdarlıq. Благодарность», «İrs» jurnalı, №3 may-iyun 2000-ci il;
43. Sudaba – «Очевидное и невероятное», «Yurd» jurnalı, №3, 2000-ci il;
44. Əziz Əzizxanlı, Elçin Əlizadə – «Rentgen qadın» - ümid çırağı» «Haqqın sədası» qəzeti, 26 aprel – 3 may 2000-ci il;
45. Alimə – «Rentgen qadın», «Arqument» qəzeti, 5-12 may 2000-ci il;
46. «Əsrin möcüzəsi», «Üç nöqtə» qəzeti, 8-10 iyul 2000-ci il;
47. Elçin Əlizadə «Rentgen qadın» - ümid çırağı», «İnsan hüquqları» qəzeti, 19 iyul 2000-ci il;
48. Nigar – «Adi həyatın qeyri-adilikləri», «Faktor» qəzeti, 7-14 iyul 2000-ci il;
49. Mirzəli Hüseynzadə – «Göz olmasaydı», «Ziyalı» qəzeti, 27 may-4iyun 2000-ci il;
50. Emin Əzimli – «Rentgen Zərifə adamların daxilini görür», «Versiya» qəzeti, 29 iyun 2000-ci il;
51. «Rentgen Zərifənin möcüzələri», «Vicdanın səsi», qəzeti, 10-17 noyabr 2000-ci il;
52. Elçin Əlizadə – «Rentgen qadın» - ümid çırağı», «Şərqin səsi» qəzeti, oktyabr 2000-ci il;
53. «Resenziya», «Respublika» qəzeti, 19 sentyabr, 2000-ci il;
54. Qəmər – «Xəstənin şəfası – «həkimin şüası», «Göy göl» qəzeti, 31 oktyabr 2000-ci il;
55. Sabir Yaqub – «Şəfa mələyi», «525-ci qəzet», 4 fevral 2000-ci il;
56. «Sirli möcüzə», «Zəngəzur» qəzeti, 25 oktyabr 2000-ci il;
57. Boris Babayev – «Möcüzəli hikmət, müəmmalı həqiqət», «Zəngəzur» qəzeti, 25 oktyabr 2000-ci il;
58. «Rentgen Zərifənin möcüzələri», «Vicdanın səsi» qəzeti, 10-17 sentyabr 2000-ci il;
59. «Sirli dünya», «Zəngəzur» qəzeti, 15 noyabr 2000-ci il;
60. Расмия Камбарова – «Госпожа рентген, кто Вы? Феномен Зарифы Маиловой», "Consulting and busoness” curnalı, yanvar 2001-ci il;
61. Fəridə Məmmədova – «Rentgen qadın. Tanrı nişanəsi, ümid çırağı», «Yeni Müsavat» qəzeti, 16 fevral 2001-ci il;
62. «Dövrümüzün möcüzəsi», «Yeni zaman» qəzeti, 16-22 mart 2001-ci il;
63. Osman Əfəndi – «Şəfalı qadın», «Yeni Müsavat» qəzeti, 14 iyun 2001-ci il;
64. Həbibə Əhmədzadə – «Zərifə xanım», «Borçalı» qəzeti, 22 iyul 2001-ci il;
65. Vladimir Mişin – «Целительный свет Зарифы Маиловой», "Consulting and busoness” curnalı, avqust-sentbyar 2001-ci il;
66.  M.Bəxtiyaroğlu – «Nicat yoluna açılan qapı və ya rentgen qadın», «Qətiyyət» qəzeti, 21 dekabr 2001-ci il;
67. «Təbrik», «İmpuls» qəzeti, 14 dekabr 2001-ci il;
68. Talıb Kərbəlayi Seyid Məhəmməd oğlu – «Rentgen qadın», «Qətiyyət» qəzeti, 21 dekabr 2001-ci il;
69. Lalə, Vüsalə – «Rentgen qadın», «Şərq» qəzeti, 25 dekabr 2001-ci il;
70. «Rentgen qadın», «Zəngəzur» qəzeti, 20 dekabr 2001-ci il;
71. V.Musaeva – «Уникальный феномен: «рентген гадын», «Будьте здоровы» jurnalı, №3 2002-ci il; 
72. Xanum Aslanova – «Рентген-женщина», «Samur» qəzeti, 26 oktyabr 2002-ci il;
73. Xanım Bilalqızı – «Rentgen qadın» Zərifə xanımın möcüzələri», «Mir cenhinı» qəzeti, 20 iyun-4 iyul 2002-ci il;
74. «Rentgen qadın», «İmpuls» qəzeti, 13 iyun 2003-cü il;
75. «Rentgen qadın», «Azad Azərbaycan» qəzeti, 15 iyun 2003-cü il;
76. «Rentgen qadın», «525-ci qəzet», 17 iyun 2003-cü il;
77. «Rentgen qadın», «Yeni Müsavat» qəzeti, 18 iyun 2003-cü il;
78. Nazir Ağaliyev – «Möcüzəyə inanmasam da...», «Kredo» qəzeti, 8 mart 2003-cü il;
79. «Rentgen qadın», «Haqqın sədası» qəzeti, 24 iyun 2003-cü il;
80. Elçin Əlizadə – «Rentgen qadın» - şəfa pərisi», «Azad Azərbaycan» qəzeti, 2 aprel 2003-cü il;
81.  Zeynəb Bəhmənli – «Zərifə xanımı müşahidə edərkən», «Açıq fikir» qəzeti, 22 iyun 2003-cü il;
82. Mirvari Kazımqızı - «Rentgen qadın», «Həftə içi» qəzeti, 28 fevral- 1 mart 2004-cü il;
83. «Rentgen qadın», «Həftə içi» qəzeti,4 mart 2004-cü il;
84. «Фрау рентген» приезжает в Москву», "Media forum” jurnalı;
85. Nigar – «Xəstələrə ümid verən gözlər», «İlğım» qəzeti, 10-16 aprel 2004-cü il;
86. Coşqun – «Nağıllardan gələn pəri», «Vətən haqqı» qəzeti, 14 aprel 2004-cü il;
87. Zahid Quliyev – «Zərifə xanımın möcüzələri», «Azərbaycan qadını» jurnalı;
88. «Mayılova Zərifə Yaqub qızı», «Ensiklopedik toplu. Azərbaycan qadınları», II cild, səh.148-149, Bakı 2002-ci il;
89. Müseyib Makişioğlu. Allah-təala tərəfindən seçilmişlər. «İqtisadiyyat və siyasət» qəzeti, 17 iyun 2004-cü il;
90. И.Ахмедова. Женщина-рентген живет в Азербайджане. Газета «Эхо», 20 мая 2004.
91. M.Sultanova. Rentgen-qadın 12 gün letargiya yuxusuna gedib. «Etimad» qəzeti, 8-14 may 2004-cü il.
92. Л.Н.Феноменальные  способности. Газета «Мир женщины», 7-20 мая 2004.
93. Nərgiz «Rentgen qadının uğurları». «İlğım» qəzeti, №17 2004-cü il.
94. Dövrümüzün möcüzəsi. «Yeni Müsavat» qəzeti, 15-23 mart 2004-cü il;
95. Xəstələrə ümid verən sehirli gözlər. «Yeni həyat» qəzeti, 24-30 aprel 2004.
Yazan: admin Baxış: 1 211 Kateqoriya: Məqalələr Şərh: 0
Şərhlər: 0