GameWin

Zarife Hanım'ın Teşhis ettikten sonra tedavisini yaptığı hastalık ve problemlerin bazıları....
Zarife Hanım'ın Teşhis ettikten sonra tedavisini yaptığı hastalık ve problemlerin bazıları....

Sindirim sistemi:
Ağızdan makata kadar tüm sindirim sistemi kanal ve organlarına ait enfeksiyon, ülser,iyi ve kötü huylu tümörleri Teşhis ve tedavisi:

* Ağız Tükrük bezi iltihap Ülser ve tümörleri
* Gırtlak, Yemek borusu, Mide, Karaciğer,Pankreas,Safrakesesi,Oniki parmak barsağı,İnce barsak,Kalın barsak, İltihap, Ülser, İyi ve kötü huylu tümörleri polip ve kistleri .
* Dalak,Böbrek,sistemleri Dolaşım ve damarsal anormallikleri,Kistleri, Tümörleri,Bakteriel,virütik,paraziter hastalıkları. 
* Prostat,ve erkek üreme sistemlerindeki bazı tümöral gelişmeler,akut ve kronik enfeksiyonlar ve bunların komplikasyonlarına bağlı cinsel yetersizliklerin tedavileri.
* Kalp ve damar sistemi hastalıkları, Dolaşım yetmezliği, Hipertansiyon, Damar sertliği .
* Solunum sistemi; Akut, kronik infeksiyonlar (Bakteriel, virütik,paraziter,)hastalıkları,Akciğer ve bronş tümöral hastalıkları,.
* Lenf, sistemi, mediasten,; iyi ve kötü huylu tümörleri,infeksiyonları.
* kadın, üreme organları,Rahim, Yumurtalık hastalıkları,(infeksiyonlar, Kistleri,tümörleri,)
* İNFERTİLİTE: ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYAN ANNELERİNsağlıklı bir hamileliğe kavuşabilmeleri(hiçbir ilaç tedavisi olmaksızın )(Azerbaycan da binlerce kız cocuğunun adı Zarifedir.bunlarzarife Hanım'ın yardımıyla Dünya'ya gelmiş çocukların sadece bir kısmıdır.)
* Santral sinir sistemi (Beyin, Beyincik,omurilik )tümöral hastalıkları.Virütik ve bakteriel hastalıkları.
* Cocukların santral sinir sistemi problemleri ;Hiperaktivite, Otistik semptomlar,Bazı tür spastik problemler,Psikiatrik problemler.
* SPESİFİK OLARAK Hepatit(A,B,C) kesin tedavisi,Bağışıklık yetersizliğine bağlı hastalıklar,
* Yeni Teşhis edilmiş DIYABET (mümkünse insülin tedavisi görmemiş)

Zarife Hanım'ın en önemli yeteneği, karanlık bir ortamda yaklaşık 2-2,5 m mesafeden bir insanı tarayabilmesi yani bir Röntgen, Tomografi, MR gibi sert ve yumuşak dokuları algılayıp onlardaki normal olmıyan değişimleri saptıyabilmesidir. Bu değişiklikleri sadece anatomik değil fonksiyonel olarakta saptayıp.düzeltilip düzeltilemiyeceği olasılıklarını bildirmekte tedavi yetenekleri sınırları dışındaki durumlarda en doğru cerrahi veya konservatif Yönlendirmeleri sunmaktadır .bu bazen çok basit bir beslenme Tarzı bile olabilir .

Psişik davranış bozukluklarına sebep olan negatif etkileşimlerin Altın'da olan ruhsal baskı hisseden bedensiz varlıkların etkilerinde olabilen Şahıslara Teşhis ve tedavilerinde yardımcı olabilmekte bu arıtma yöntemlerini uzak mesafedende gerekli durumlarda uygulanabilmektedir .Bu Yüce Yaradanın Zarife kuluna bahşettiği bir yetenek olup bilinen fizik Kuralları ve tıp bilimiyle şimdilik izah edilemiyorsada metafizik yaklaşımlarla anlamaya çalışılabilir.Kendi ifade tarzıyla ruhlar alemi yada bedensiz varlıklarla hiç alakası olmıyan, sadece Yüce Allah'ın meleklerinden aldığı Yardımlar onu yönlendirmektedir .Hastalık ve patolojilerin düzeltilmesi uyguladığı tedavi seanslarının dışında takip eden gecelerdede Sürmekte olup Zarife Hanım'a uykusuz gecelere ve yoğun enerji kayıplarına sebep olmakta ve fizik bedeninde bazen hasar ve yıpranmalar oluşmaktadır .

Insanlık alemine yapmış olduğu butür hizmet ve yardımların yoğunluğunun ayarlamak, onun daha çok uzun süre bizlere bu yetenekleri ile yardımcı olması için onu rahat kılmak ve Hoşgörü ile anlamaya çalışmak gerekir kanısındayım .

Sevgi ve saygılar
Dr. Mustafa Özbek
Yazan: admin Baxış: 1 413 Kateqoriya: Xəbərlər / Haberler Şərh: 0
Şərhlər: 0